Đối với sản phẩm bạc:

Cáo Bạc không thu mua lại các sản phẩm bạc.

Các sản phẩm sale không được hỗ trợ đổi trả.

Các sản phẩm không sale sẽ được hỗ trợ đổi trong 01 ngày kể từ khi mua hàng, áp dụng 01 lần đổi, đổi sang sản phẩm bằng hoặc hơn giá so với sản phẩm cũ.

Đối với sản phẩm vàng: 

Điều kiện áp dụng : sản phẩm đổi, thu mua không hỏng, đứt, gãy ..., chỉ mua lại, đổi sản phẩm còn đầy đủ giấy tờ, hóa đơn mua hàng, phiếu đảm bảo vàng, ...

Các sản phẩm Cáo bán ra sẽ thu mua lại bằng 60% giá trị sản phẩm ghi trên hoá đơn nếu sản phẩm mua không quá 1 tháng, bằng 50% giá trị ghi trên hoá đơn nếu sản phẩm đã mua quá 1 tháng tính từ ngày mua hàng.

Các sản phẩm vàng được đổi bằng 75% giá trị ghi trên hoá đơn, các thêm tiền để đổi thêm sản phẩm khác, chỉ nhận đổi sang sản phẩm khác ngang giá hoặc hơn giá so với giá sản phẩm đã mua lúc đầu.

Với các sản phẩm bị hỏng mua vào theo giá vàng mua vào trên thị trường tại thời điểm thu mua với cân nặng ghi trên phiếu thu.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: