Bảo hành

Lỗi đứt dây, xỉn màu...

Giao hàng

Trong vòng 2-5 ngày

Cam kết

Vàng bạc đạt chuẩn

Khuyên nữ

Khuyên nữ Mặt trời

275.500₫ 290.000₫

Khuyên nữ Trai đuôi cá

256.500₫ 270.000₫

Khuyên nữ Nơ bông tuyết

266.000₫ 280.000₫

Khuyên nữ Bông tuyết đá mini

285.000₫ 300.000₫

Khuyên nữ Tim đá móc rỗng

266.000₫ 280.000₫

Khuyên tròn hoa bảy đá

261.000₫ 290.000₫

Khuyên lá thưa

261.000₫ 290.000₫

Khuyên năm đá dài

243.000₫ 270.000₫

Khuyên tai V đá

171.000₫ 190.000₫

Khuyên nữ X

243.000₫ 270.000₫
Trang:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: