QUY ĐỊNH THU MUA - ĐỔI TRẢ - BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Ngày đăng: 08/08/2023
Bởi: NV Web
QUY ĐỊNH THU MUA - ĐỔI TRẢ - BẢO HÀNH SẢN PHẨM

QUY ĐỊNH THU MUA - ĐỔI TRẢ

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Đối với sản phẩm trang sức bạc:

 1. Chính sách thu đổi:

 • Không nhận trả lại hàng.

 • Được đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc hơn giá trong 01 ngày kể từ ngày mua hàng với điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng. Giá trị quy đổi được căn cứ bằng 100% giá trị trên hoá đơn.

 • Trong trường hợp sản phẩm có quà tặng kèm, nếu khách hàng ko giữ quà tặng kèm thì trong trường hợp đổi sẽ trừ thêm giá của sản phẩm tặng kèm theo giá thực tế tại cửa hàng tại thời điểm đổi.

 1. Chính sách thu mua:

Cáo Bạc không nhận thu mua lại sản phẩm bạc ta.

 1. Chính sách bảo hành - sửa chữa: 

Mỗi sản phẩm đến tay quý khách hàng đều đã được Cáo Bạc kiểm tra mức độ hoàn thiện cao nhất. Nhưng qua thời gian chắc chắn không thể tránh khỏi hư hỏng do sử dụng. Cáo Bạc bảo hành miễn phí các sản phẩm bạc ta trong 01 tháng đầu sử dụng với các lỗi dưới đây (trừ xoá khắc và khắc lại). Sau thời gian này, quý khách có thể tham khảo bảng giá cụ thể ở ảnh sau:

 

Lưu ý:

 • Nhẫn chỉ thay đổi được kích thước từ 1-2 size (nếu thiết kế cụ thể của nhẫn cho phép). 

 • Làm lại nhẫn mới do cần thay đổi size tay mà thiết kế cụ thể của nhẫn không cho phép, 01 lần trong 01 tháng, sản phẩm còn nguyên vẹn, Cáo Bạc hỗ trợ khách hàng làm lại chiếc mới và thu mua lại chiếc cũ với giá bằng 50% giá trị trên hoá đơn. 

 • Cáo Bạc chỉ bảo hành gắn đá CZ với trường hợp không bị gãy hỏng chấu giữ đá. Còn với trường hợp đã mất chấu đá, Cáo Bạc xin phép từ chối bảo hành sửa chữa gắn đá.

 • Với các sản phẩm tết dây, Cáo Bạc bảo hành tết lại dây bị lỏng miễn phí 01 lần trong 01 tháng đầu, sau thời gian này phí 20-50k/lần tuỳ kiểu tết dây.

 • Với các lỗi hư hỏng nằm ngoài khả năng sửa chữa, Cáo Bạc xin phép từ chối sửa chữa và đưa ra phương án thay thế chi tiết hoặc thay thế sản phẩm với mức phí hỗ trợ được trao đổi trước với khách hàng. 

 • Với các sản phẩm tác động lực, tác động nhiệt, sử dụng không đúng cách hoặc đã can thiệp sửa chữa tại nơi khác dẫn đến hư hỏng, Cáo Bạc từ chối hỗ trợ.

 • Trong quá trình sửa chữa, đánh sáng, nong nới, việc hao hụt trọng lượng bạc (không đáng kể) hoặc mất nét khắc hoặc xước đá có thể xảy ra. Cáo Bạc không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho hao hụt này và hỗ trợ khắc chữ lại với chi phí hỗ trợ 30k/sản phẩm.

 • Khách hàng vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều (nếu có) trong trường hợp bảo hành sửa chữa không do lỗi sản xuất.

Đối với sản phẩm trang sức Ngọc Trai Nuôi Nước Ngọt:

 1. Chính sách thu đổi
 • Không nhận trả lại hàng

 • Được đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc hơn giá trong 01 ngày kể từ ngày mua hàng với điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng. Giá trị quy đổi được căn cứ bằng 100% giá trị trên hoá đơn.

 • Trong trường hợp sản phẩm có quà tặng kèm, nếu khách hàng ko giữ quà tặng kèm thì trong trường hợp đổi sẽ trừ thêm giá của sản phẩm tặng kèm theo giá thực tế tại cửa hàng tại thời điểm đổi.

 1. Chính sách thu mua:

Cáo Bạc không nhận thu mua lại sản phẩm Ngọc Trai.

 1. Chính sách bảo hành - sửa chữa: 

Mỗi sản phẩm đến tay quý khách hàng đều đã được Cáo Bạc kiểm tra mức độ hoàn thiện cao nhất. Nhưng qua thời gian chắc chắn không thể tránh khỏi hư hỏng do sử dụng. Cáo Bạc bảo hành miễn phí các sản phẩm Ngọc Trai trong 01 tháng đầu sử dụng với các lỗi không can thiệp đến hạt Trai (bao gồm cả xâu lại chuỗi). Sau thời gian này, quý khách có thể tham khảo bảng giá cụ thể ở ảnh sau:

Lưu ý:

 • Đối với việc các hạt trai không tròn đều, vì là Ngọc Trai nuôi nên vết nứt sinh trưởng là không thể tránh khỏi, đây là điểm khác biệt so với hạt nhựa nhân tạo. Vì vậy đối với lỗi sửa hạt Ngọc Trai để tròn đều, Cáo Bạc xin phép từ chối bảo hành.

 • Cáo Bạc nhận làm bóng lại Ngọc Trai nhưng sẽ không được 100% như ban đầu.

 • Nhẫn chỉ thay đổi được kích thước từ 1-2 size (nếu thiết kế cụ thể của nhẫn cho phép). 

 • Làm lại nhẫn mới do cần thay đổi size tay mà thiết kế cụ thể của nhẫn không cho phép, 01 lần trong 01 tháng, sản phẩm còn nguyên vẹn, Cáo Bạc hỗ trợ khách hàng làm lại chiếc mới và thu mua lại chiếc cũ với giá bằng 50% giá trị trên hoá đơn. 

 • Cáo Bạc chỉ bảo hành gắn đá CZ với trường hợp không bị gãy hỏng chấu giữ đá. Còn với trường hợp đã mất chấu đá, Cáo Bạc xin phép từ chối bảo hành sửa chữa gắn đá.

 • Với các lỗi hư hỏng nằm ngoài khả năng sửa chữa, Cáo Bạc xin phép từ chối sửa chữa và đưa ra phương án thay thế chi tiết hoặc thay thế sản phẩm với mức phí hỗ trợ được trao đổi trước với khách hàng. 

 • Với các sản phẩm tác động lực, tác động nhiệt, sử dụng không đúng cách hoặc đã can thiệp sửa chữa tại nơi khác dẫn đến hư hỏng, Cáo Bạc từ chối hỗ trợ.

 • Trong quá trình sửa chữa, đánh sáng, nong nới, việc hao hụt trọng lượng bạc (không đáng kể) hoặc mất nét khắc hoặc xước đá có thể xảy ra. Cáo Bạc không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho hao hụt này và hỗ trợ khắc chữ lại với chi phí hỗ trợ 30k/sản phẩm.

 • nới, việc hao hụt trọng lượng bạc (không đáng kể) hoặc xước đá có thể xảy ra. Cáo Bạc không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho hao hụt này.

 • Khách hàng vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều (nếu có) trong trường hợp bảo hành sửa chữa không do lỗi sản xuất.

Đối với sản phẩm trang sức bạc ta xi vàng trắng đính Kim Cương Moissanite:

 1. Chính sách thu đổi:

 • Không nhận trả lại hàng

 • Được đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc hơn giá trong 01 ngày kể từ ngày mua hàng với điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng. Giá trị quy đổi được căn cứ bằng 100% giá trị trên hoá đơn.

 • Trong trường hợp sản phẩm có quà tặng kèm, nếu khách hàng ko giữ quà tặng kèm thì trong trường hợp đổi sẽ trừ thêm giá của sản phẩm tặng kèm theo giá thực tế tại cửa hàng tại thời điểm đổi.

 1. Chính sách thu mua:

Cáo Bạc không nhận thu mua lại sản phẩm bạc ta xi vàng trắng đính Kim Cương Moissanite.

 1. Chính sách bảo hành - sửa chữa: 

Mỗi sản phẩm đến tay quý khách hàng đều đã được Cáo Bạc kiểm tra mức độ hoàn thiện cao nhất. Nhưng qua thời gian chắc chắn không thể tránh khỏi hư hỏng do sử dụng. Cáo Bạc bảo hành miễn phí sản phẩm Kim Cương Moissanite trong 01 tháng đầu sử dụng với lỗi rơi đá CZ. Sau thời gian này, quý khách có thể tham khảo bảng giá cụ thể ở ảnh sau:

  Lưu ý:

  • Bất cứ nghiệp vụ sửa chữa nào phát sinh cũng cần xi lại vàng trắng.

  • Màu xi vàng trắng tuỳ cơ địa và tần suất sử dụng sẽ giữ màu được từ 3-6 tháng. Sau thời gian này, quý khách có thể xi lại với mức phí là 100K/với sản phẩm nhẫn, khuyên và 120K với sản phẩm dây chuyền, lắc.

  • Nhẫn chỉ thay đổi được kích thước từ 1-2 size (nếu thiết kế cụ thể của nhẫn cho phép). 

  • Làm lại nhẫn mới do cần thay đổi size tay mà thiết kế cụ thể của nhẫn không cho phép, 01 lần trong 01 tháng, sản phẩm còn nguyên vẹn, Cáo Bạc hỗ trợ khách hàng làm lại chiếc mới và thu mua lại chiếc cũ với giá bằng 50% giá trị trên hoá đơn. 

  • Cáo Bạc chỉ bảo hành gắn đá CZ và Kim Cương Moissanite với trường hợp không bị gãy hỏng chấu giữ đá. Còn với trường hợp đã mất chấu đá, Cáo Bạc xin phép từ chối bảo hành sửa chữa gắn đá.

  • Với các lỗi hư hỏng nằm ngoài khả năng sửa chữa, Cáo Bạc xin phép từ chối sửa chữa và đưa ra phương án thay thế chi tiết hoặc thay thế sản phẩm với mức phí hỗ trợ được trao đổi trước với khách hàng. 

  • Với các sản phẩm tác động lực, tác động nhiệt, sử dụng không đúng cách hoặc đã can thiệp sửa chữa tại nơi khác dẫn đến hư hỏng, Cáo Bạc từ chối hỗ trợ.

  • Trong quá trình sửa chữa, đánh sáng, nong nới, việc hao hụt trọng lượng bạc (không đáng kể) hoặc mất nét khắc hoặc xước đá có thể xảy ra. Cáo Bạc không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho hao hụt này và hỗ trợ khắc chữ lại với chi phí hỗ trợ 30k/sản phẩm.

  • Khách hàng vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều (nếu có) trong trường hợp bảo hành sửa chữa không do lỗi sản xuất.

  Đối với sản phẩm trang sức vàng:

  1. Chính sách thu đổi:

  • Không nhận trả lại hàng

  • Được đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc hơn giá trong 01 ngày kể từ ngày mua hàng với điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng. Giá trị quy đổi được tính bằng 100% giá trị trên hoá đơn.

  • Được thu đổi sang sản phẩm khác trong vòng 01 năm với điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn, 1 sản phẩm đổi 1 sản phẩm. Giá trị quy đổi sản phẩm cũ được tính bằng 80% giá trị trên hoá đơn trong vòng 30 ngày,  bằng 70% giá trị trên hoá đơn sau 30 ngày và được trừ vào hoá đơn mua sản phẩm mới. Không áp dụng với sản phẩm chế tác theo tên hoặc kí tự riêng. 

  1. Chính sách thu mua
  • Đối với sản phẩm còn nguyên vẹn, Cáo Bạc thu mua lại với giá bằng 60% giá trị trên hoá đơn trong vòng 30 ngày, bằng 50% giá trị trên hoá đơn sau 30 ngày. Không áp dụng với sản phẩm chế tác theo tên hoặc kí tự riêng. 

  • Đối với sản phẩm chế tác theo tên hoặc kí hiệu riêng, sản phẩm hư hỏng không còn nguyên vẹn, Cáo Bạc thu mua lại theo cân nặng ghi trên hoá đơn (không bao gồm đá) nhân với giá vàng thu mua theo giá thị trường tại thời điểm thu mua.

  • Trong trường hợp sản phẩm có quà tặng kèm, nếu khách hàng ko giữ quà tặng kèm thì trong trường hợp thu đổi/ bán lại, Cáo Bạc trừ thêm giá của sản phẩm tặng kèm theo giá thực tế tại cửa hàng tại thời điểm thu đổi/ bán lại.

  • Các sản phẩm của Cáo Bạc đủ tiêu chuẩn vàng để khách hàng trao đổi mua bán tại các cửa hàng vàng bạc được cấp phép trên toàn quốc.

  • Đặc thù sản phẩm trang sức vàng thiết kế không phù hợp để mua đầu tư tích trữ hoặc để mua bán lại có lời, do đó Cáo Bạc mong muốn khách hàng cân nhắc kĩ nhu cầu trước khi mua bán trao đổi.

  1. Chính sách bảo hành - sửa chữa: 

  Mỗi sản phẩm đến tay quý khách hàng đều đã được Cáo Bạc kiểm tra mức độ hoàn thiện cao nhất. Nhưng qua thời gian chắc chắn không thể tránh khỏi hư hỏng do sử dụng, Cáo Bạc hỗ trợ bảo hành sửa chữa các lỗi sau:

  • Bảo hành đánh sáng miễn phí các sản phẩm vàng trong 06 tháng. Sau thời gian này phí đánh sáng 30-50k/lần/sản phẩm tuỳ độ to nhỏ của sản phẩm.

  • Thay đổi kích thước nhẫn (1-2 size) nếu thiết kế cụ thể của nhẫn cho phép, miễn phí 01 lần trong 1 tháng đầu. Sau thời gian này, phí 100k/lần.

  • Làm lại nhẫn mới do cần thay đổi size tay mà thiết kế cụ thể của nhẫn không cho phép, trong 1 tháng, sản phẩm còn nguyên vẹn, Cáo Bạc hỗ trợ khách hàng làm lại chiếc mới và thu mua lại chiếc cũ với giá bằng 50% giá trị trên hoá đơn. 

  • Đính đá CZ (chấu giữ đá còn nguyên vẹn, sản phẩm không móp méo) miễn phí trong 06 tháng đầu. Sau thời gian này, phí 20k-50k/lần/sản phẩm tuỳ kích thước đá.

  • Đính đá quý (chấu giữ đá còn nguyên vẹn, sản phẩm không móp méo, khách hàng vẫn giữ lại viên đá quý) miễn phí trong 06 tháng đầu. Sau thời gian này phí thay lắp đá là 50k-80k/lần/sản phẩm (chưa bao gồm giá trị đá) tuỳ kích thước đá. Nếu khách hàng không còn giữ viên đá quý, Cáo Bạc sẽ thay thế 1 viên đá quý khác với chi phí hỗ trợ, được trao đổi trực tiếp với khách hàng tuỳ trường hợp.

  • Cắt ngắn chiều dài vòng cổ, lắc tay, lắc chân: Miễn phí 01 lần trong 01 tháng kể từ lúc mua hàng. Sau thời gian này, phí 50k/lần.

  • Nối dài vòng cổ, lắc tay lắc chân (nếu thiết kế sản phẩm cho phép): Giá phần vàng nối thêm, miễn phí công chế tác trong 01 tháng đầu. Sau thời gian này, công chế tác 200k/lần.

  • Thay chốt khoá vàng (các loại cơ bản), thay chốt khuyên vàng: 250k/lần/sản phẩm.

  • Thay chuôi khuyên tai do cong gãy biến dạng (với điều kiện có thể khôi phục được): 200-500k/lần/sản phẩm tuỳ tình trạng.

  • Với các sản phẩm tết dây, Cáo Bạc bảo hành tết lại dây bị lỏng miễn phí 01 lần trong 01 tháng đầu, sau thời gian này phí 20-50k/lần tuỳ kiểu tết dây.

  • Với các lỗi khác Cáo Bạc hỗ trợ sửa chữa có thu phí tuỳ vào tình trạng sản phẩm, được trao đổi với khách hàng trước khi sửa chữa. 

  • Với các lỗi hư hỏng nằm ngoài khả năng sửa chữa, Cáo Bạc xin phép từ chối sửa chữa và đưa ra phương án thay thế chi tiết hoặc thay thế sản phẩm với mức phí hỗ trợ được trao đổi trước với khách hàng. 

  •  Với các sản phẩm tác động lực, tác động nhiệt, sử dụng không đúng cách hoặc đã can thiệp sửa chữa tại nơi khác dẫn đến hư hỏng, Cáo Bạc từ chối bảo hành.

  • Trong quá trình sửa chữa, đánh sáng, nong nới, việc hao hụt trọng lượng vàng hoặc mất nét khắc hoặc xước đá có thể xảy ra. Cáo Bạc không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho hao hụt này và hỗ trợ khắc chữ lại với chi phí hỗ trợ 20k/sản phẩm.

  • Khách hàng vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều (nếu có) trong trường hợp bảo hành sửa chữa không do lỗi sản xuất.

  Bình luận của bạn

  Bài viết tương tự

  [GRAND OPENING] MỪNG KHAI TRƯƠNG STORE CÁO BẠC HẢI PHỎNG - TẶNG BẠN NGÀN ƯU ĐÃI HẤP DẪN
  04 Tháng 04

  [GRAND OPENING] MỪNG KHAI TRƯƠNG STORE CÁO BẠC HẢI PHỎNG - TẶNG BẠN NGÀN ƯU ĐÃI HẤP DẪN

  Cả nhà ơi, nhân dịp mừng khai trương store mới của Cáo Bạc Hải Phòng, chúng mình đem tới vô vàn quà tặng cực hấp dẫn trong ngày khai trương và suốt tháng khai trương. Mời mọi ng...

  Đọc thêm
  “XUÂN THÌ” - SIGNATURE COLLECTION CÁO BẠC NĂM 2024 - TÔN VINH NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC BẠC VIỆT NAM
  16 Tháng 01

  “XUÂN THÌ” - SIGNATURE COLLECTION CÁO BẠC NĂM 2024 - TÔN VINH NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC BẠC VIỆT NAM

  Mỗi dịp tết đến, xuân về, chúng ta lại hoài niệm về những giá trị truyền thống đẹp đẽ đang dần bị mai một. Và nghề chạm bạc là một trong những giá trị truyền thống như vậy. Với ...

  Đọc thêm
  BẠC 925 LÀ GÌ? NHỮNG HIỂU LẦM VỀ BẠC 925 MÀ BẠN CHƯA BIẾT
  28 Tháng 11

  BẠC 925 LÀ GÌ? NHỮNG HIỂU LẦM VỀ BẠC 925 MÀ BẠN CHƯA BIẾT

  Ngày hôm nay, hãy cùng đi tìm hiểu về bạc 925 - dòng bạc quen thuộc được sử dụng trong các mẫu trang sức Cáo Bạc, nhưng cũng là dòng bạc "bị hiểu lầm" nhiều nhất nhé!   1. ...

  Đọc thêm